Anasayfa

Exemple de sinonime omonime

Omofonele sunt cuvintele Care se pronunță la fel Dar se scriu diferit. Un Termen mult mai spécifique denumind un cuvânt sau o Frazer dintr-un Grup subordonat. Figură de STIL constând în suprimarea conjoncțiilor (copulative), pentru a da courtoisie Frazier. Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă, Dar diferite ca sens. Figură de STIL prin care se exagerează Realitatea, folosindu-se expresii și imagini sugestive pentru a impresiona mai puternic. Astfel “bogat” este un antonim pentru “sărac”, “plin”, este un antonim pentru “Gol”. Holonymy définit la relation entre un terme désignant l`ensemble et un terme désignant une partie ou un membre de l`ensemble. Figură de STIL bazată PE opoziția dintre Două idei, fenomene, situații, personaje, expresii etc. Finlandeza abondă în sinonime de toate categoriile. Procedeu stilistic Care constă în repetarea aceluiași cuvânt la începutul mai multor fraze, părți de Frazer, versuri pentru accentuarea unei idei sau pentru obținerea unor simetrii; adesea culminează în Climax. Finlandezii mai folosesc pentru categoria fiecărui cuvânt și terminația – nymia, de ex. de ce pepene Verde, lubeniță, arbuz, Harbuz, Bostan, curcubetă se pot Numi sinonime Dacă nu sunt folosite toate de aceleași persoane, în aceeași zonă, ci în zone diferite? Definiția finlandeză este sumară și se bazează, ca Întotdeauna, PE exemple. Numele pe care și-l DAU Nativii sau autodenumire.

Par exemple, `arbre`est un holonyme de`écorce`, de`tronc`et de`membre`. Parte pentru întreg și întreg pentru parte. Pepene Verde și melon d`eau desemnează același lucru dar nu sunt sinonime pentru că primul nume este folosit de Români iar Celălalt de francezi. Var. un cuvânt Care sont Două sensuri opuse, cum ar fi “Fast” în engleză care poate însemna “rapide” sau “Fix, nemișcat”. Nu putem Trece la discutarea subiectului Propus fără a vorbi, MAçar în treacăt, despre cuvintele cu o singură semnificaţie sau despre cele cu mai multe semnificații. Corpul este un holonim al brațului, Piciorului și al inimii. Omonimele sunt cuvintele cu formă idtentă și cu sens total diferit. DIN fr. El locuiește Într-un imobil cu Zece etaje, Cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu, cămin Cultural locuință, Dar poate fi înlocuit cu clădire, casă. Nume original, nume pe care și-l dĂ singur (poporul) ex.

pentru că intervenir noţiunea de popor care este, și EA, destul de relativă.